fredag 2. oktober 2009

Asylpolitikken må uansett legges kraftig om

De fleste asylsøkere oppfører seg greit melder dagbladet i dag. Det er da hverken overraskende eller spesielt på noen måte. Hvis jeg kom til et nytt land i den hensikt å få opphold der ville jeg ha oppført meg så pent jeg bare kunne. Og det er heller ingen grunner til å mistenke folk fra andre land for å være slemmere enn nordmenn.

Overhodet ikke. Mange asylsøkere er flotte mennesker.

Det store problemet med dagens asylpolitikk er urettferdigheten. At det i asylsøkernes hjemland er hundretusener og millioner som lider og som ikke har de ressursene det krever å ta seg til Norge for å søke asyl. Når bare drift av asylmottakene kostet over 1,2 millioner per asylsøker som ble innvilget asyl i fjor (450 000 per asylsøker som ble innvilget opphold), så har asylinstituttet vokst til berget som fødte en mus.

Asyl bør bare innvilges til personer som er personlig forfulgt pga. ikke-voldelig arbeid for å fremme menneskerettighetene, for å drive kritisk journalistikk eller for å drive legitim opposisjonspolitikk.

Jeg vet ikke hvor mange vi kunne ha hjulpet til et verdig liv for de 2,4 milliardene UDI har fått for å drive asylmottak i år, men det er ingen tvil om at vi kommer opp i et betydelig større antall enn de 4-5000 som ser ut til å få opphold. Og ren drift av asylmottakene er bare en liten del av kostnadene forbundet med asylsøkere og integrering av disse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar