tirsdag 13. oktober 2009

Prioriterer vekk å hjelpe millioner av syke i u-land

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke bevilgningene til drift av asylmottak med 1.4 milliarder. I 2009 vil driften koste 2,4 milliarder. Samlet blir dette 3,8 milliarder. For å ta vare på 15-20000 asylsøkere.

Dette betyr at regjeringen prioriterer vekk å bruke de samme pengene på å utdanne 1900 leger. (Det koster ca. 2 millioner å utdanne en lege.) Leger som kunne ha jobbet i de aller fattigste landene i verden. Blant de som virkelig trenger det mest. Hver lege kunne kanskje ha behandlet tusen pasienter i året, tilsammen rundt to millioner pasienter.

Norskopplæring og integrering styrkes med 920 millioner kroner. Eller 460 leger, dvs. en halv million pasienter, per år. Og det er bare neste års økning av en allerede stor pott. Det går helt fint å hjelpe folk uten å bruke store ressurser på norskopplæring og integrering i det norske samfunnet. Men da må vi hjelpe annerledes enn ved innvandring.

1 2 3 4

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar