torsdag 15. oktober 2009

Og det har hun i så fall helt rett i, Rana

"[Usman] Rana mener statssekretæren [Liebe Rieber-Mohn], gjennom flere utspill, har vist at hun oppfatter innvandrere som en byrde og belastning på velferdssamfunnet.", skriver VG i dag

Og det har hun etter alt å dømme helt rett i. Norge har et stort underskudd på statsbudsjettet dersom vi ser vekk fra oljeinntektene. Dette betyr at gjennomsnittsnordmannen, innvandrer som innfødt, får mer igjen fra det offentlige enn vedkommende bidrar med. Dersom befolkningen øker med flere gjennomsnittsinnbyggere må vi derfor enten øke oljepengebruken eller redusere bruken av oljepenger per person. Begge deler kan betraktes som en økonomisk byrde.

Siden gjennomsnittsinnvandreren, og da spesielt den fremmedkulturelle gjennomsnittsinnvandreren (de vestlige har nemlig samme arbeidsdeltagelse som innfødte), har lavere arbeidsdeltagelse og høyere forbruk av trygdeytelser enn innfødte, er gjennomsnittsinnvandreren en større økonomisk byrde for samfunnet enn gjennomsnittsnordmannen. Noen høyt kvalifiserte innvandrere vil gi et positivt økonomisk bidrag, men det store flertallet vil ikke. Selv om de eventuelt betaler mer skatt enn de får i diverse velferdsytelser. For det offentlige har mange andre utgifter enn velferdsordninger.

Dette er et faktum og ikke noe man kan kan dialogisere eller tolerere seg vekk fra. Man må gjerne komme med andre argumenter for å gi fremmedkulturelle innvandrere opphold i Norge, men økonomisk lønnsomt er det ikke.

Dersom, og det får vi ta forbehold om, Liebe Rieber-Mohn mener at innvandrere er en økonomisk byrde for velferdssamfunnet, så har hun helt rett i det, Usman Rana. På samme måte som de fleste av oss - men i større grad. Og det syns jeg du burde tenke litt over. Disse sammenhengene er du smart nok til å forstå. Hvis du vil.

Videre lesning som anbefales på det varmeste: En meget god artikkel om arbeidsinnvandring og lønnsomhet.

1 kommentar:

  1. Gode karakterer er ikke nødvendigvis sammenfallende med høy intelligens. Man kan komme langt med iver, lyst, hardt arbeid og fokus/tunnelsyn.

    Rana er helt klart begavet, men jeg tror ikke hans logiske sans matcher karakterene på vitnemålet hans.

    SvarSlett