mandag 7. september 2009

40 milliarder, hvor mye er det?

Når pengesummer kommer opp i milliarder begynner det å bli vanskelig å ta innover seg størrelsen på tallene. Hvor mye er for eksempel 40 milliarder?

40 milliarder er:

* 800 ganger mer enn summen Norge vil bevilge som nødhjelp for å hjelpe millioner av sultrammede i øst Afrika.

* Det det koster å utdanne tjue tusen leger.

* Det det koster å gi 133 millioner barn i land som Nepal ett år med skolegang.

* Nok til å medisinere 109 millioner HIV-smittede barn i et år.

* Prisen for å løfte 9 millioner mennesker over FNs fattigdomsgrense.

Man kan hjelpe mange mennesker for 40 milliarder.

Men 40 milliarder er også omtrent det danskene regnet ut at manglende arbeidsdeltagelse blant fremmedkulturelle innvandrere kostet det danske samfunnet i 2006.

Det finnes en rekke gode og sympatiske grunner til at arbeidsdeltagelsen er så lav. Språkbarrierer, motvilje blant dansker mot å ansette fremmedkulturelle, lite eller ingen utdanning osv. De fremmedkulturelle er ikke på noen måte dårligere mennesker enn oss. Men uansett hvor gode grunnene som forklarer den lave arbeidsdeltagelsen er, så koster det i følge de danske beregningene rundt 40 milliarder i året. Over tid vil sikkert den enkelte innvandrer finne seg bedre til rette og bli mer deltagende i arbeidslivet og samfunnslivet forøvrig. Men når tilstrømmingen av innvandrere forsetter vil også disse utgiftene fortsette å være der.

De 40 milliardene representerer en gedigen sum penger. Hvorfor prioriterer vi på denne måten? Hvorfor revurderer vi ikke vårt syn på innvandring og internasjonal solidaritet?

Er det å hjelpe noen tusen innvandrere i året bedre enn tiltakene over?

Hvis ikke, hvorfor prioriterier vi som vi gjør?

Hva om vi legger sammen tilsvarende utgifter for alle i-land? Hva kunne vi ikke ha fått til...

Og sist, men ikke minst, hvorfor stiller aldri politikerne disse spørsmålene?

Mens verden putrer av gårde mener 75% av VG-netts lesere at FrP har den beste asylpolitikken. Folk ønsker en drastisk omlegging av innvandringspolitikken.

(Glem ikke: vi kan bare bruke disse 40 milliardene én gang. Vi kan ikke bruke dem både til bistand og innvandring.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar