mandag 31. august 2009

Om medmenneskelighet, kynisme og prioriteringer

Samtlige partier på stortinget er for å bruke noen av Norges ressurser til å hjelpe mennesker som har det vanskelig i andre land. Det er vår moralske plikt. Vil man ha en liten pott kan man stemme FrP. Vil man ha en større pott kan SV være et alternativ. Det finnes i dag ingen partier som vil sette av en stor pott til internasjonal solidaritet og samtidig stramme inn innvandringspolitikken og minimere utgiftene denne fører med seg.

Drift av asylmottak, behandling av asylsøknader, advokathonorarer, språkopplæring - alt dette koster flere milliarder i året. Og hjelper bare noen få. I 2008 kom 14 431 asylsøkere til Norge. 1077 av disse fikk asyl og 1971 personer fikk opphold av andre grunner. Ren drift av asylmottakene pluss dagpenger til asylsøkerne kostet 1.376 mrd. kroner. Det tilsvarer 450 000 kroner per asylsøker som fikk opphold. Eller 1,28 millioner per asylsøker som ble innvilget asyl. Og siden kommer utgifter til bosetting, språkopplæring osv.

Dette er en hån mot de 800 millioner menneskene i verden som er kronisk underernærte. Dette er en hån mot alle mennesker i verden som vi kunne ha gitt et verdig liv for en adskillig billigere penge.

Å bruke penger på å hjelpe folk som har det vanskelig i verden er ikke sløseri. Det er en moralsk plikt.

Å drive denne hjelpen på en lite effektiv måte, derimot, det er sløseri.

Når vi innvilger en asylsøknad velger vi å bruke store ressurser på å hjelpe en person fra et uverdig liv til et liv i et overflodssamfunn. Vi velger samtidig vekk å hjelpe et større antall mennesker fra et uverdig liv til et verdig liv. Dette regnes som medmenneskelig.

Å stramme inn på asylpolitikken regnes av enkelte som kynisk. Dette er feil. Det er dagens asylpraksis som er kynisk. Vi velger vekk å hjelpe mange mennesker fordi vil heller vil hjelpe noen få. Å bruke de tilgjengelige midlene til å hjelpe flest mulig til et verdig liv er medmenneskelig. Det gjør vi ikke i dag.

Men kan vi ikke gjøre begge deler? Vi hjelper jo allerede mange i fattige land gjennom bistand og u-hjelp? Vi hjelper som alle vet allerede i dag mange gjennom bistandsarbeid. Det må vi fortsette med. Men uansett hvor stort bistandsbudsjettet er så er dagens asylpolitikk ineffektiv. Vi vil alltid kunne hjelpe enda flere gjennom en reformering av asylsystemet og overføring av ressursene til bistandsbudsjettet.

Det handler bare om prioriteringer.

Linker: Statistisk sentralbyrås temasider om innvandring: http://www.ssb.no/innvandring/ Tall og fakta fra UDI, 2008: http://www.udi.no/upload/Pub/Aasrapport/2008/UDI_Tall_og_fakta_web_rettet_versjon.pdf UDIs årsrapport 2008: http://www.udi.no/upload/Pub/Aasrapport/2008/UDI_arsrapport_web.pdf

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar