søndag 15. november 2009

Tall fra Sverige

I likhet med Norge opplever også Sverige stor asyltilstrømning om dagen. Og en økende andel av disse er enslige mindreårige. Affes statistik-blogg har gjort noen interessante betraktninger.


En enig kommunstyrelse beslutade i går att kommunen [Hofors kommun] ska ta emot 30 ensamkommande flyktingbarn från maj nästa år.

Varje ensamkommande sk ”barn” kostar 1 900 kronor per dygn.

1900 kr x 365 = 693 500 kr per år.


Hoforsboene er utvilsomt generøse og gavmilde. De hjelper mennesker i nød som har kommet til Sverige for å søke hjelp. Og da må jo tiltakene til kommunen være riktige og gode? Mon det. Affe har nemlig tatt en titt på hva man alternativt kunne ha brukt disse pengene til.

Vad räcker pengarna till?

Pengarna räcker till mycket! Varje krona är viktig i kampen för att rädda liv och lindra nöd. Och det kostar ofta inte mycket. Några exempel:

1000 kronor kan betala för 4 kirurgiska kit för behandling av splitterskador.
500 kronor kan behandla 100 personer för
hjärnhinneinflammation.
250 kronor kan rädda livet på ett mycket
svårt undernärt barn.
150 kronor kan rädda 15 personer från att
dö i kolera.
70 kronor kan ge 47 barn vaccinationsskydd
mot mässling.
Kostnaden för ett ensamkommande barn hade t ex kunnat rädda

69 350 barn per år från att dö i kolera.

eller

465 635 barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling.

Detta gäller alltså kostnaden för ett enda ensamkommande sk ”barn”.


Hjelper vi for å tilfredstille vår egen samvittighet? Eller hjelper vi for å hjelpe så mange som mulig? Og hjelper vi virkelig de som trenger det mest? Det er godt å se at det er flere som stiller disse spørsmålene. Arnt Folgerø hadde en interessant kronikk i aftenposten forleden. Og Affe har gjort flere utregninger:

Istället för att kasta pengarna på skäggiga barn, som till största delen inte alls är några ”barn”, de är ungdomar/unga män som används som ankare av familjen som hoppas på ett kunna återförenas med ”barnet” i Sverige när ankaret fått PUT, hade vi t ex kunnat rädda:

166,440 000 barn Etthundrasextiosex miljoner fyrahundrafyrtiotusen barn per år från att dö i kolera.

eller

1,117,524 000 barn En miljard etthundrasjutton miljoner femhundratjugofyratusen barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling.

eller fått

332,880 000 trehundratrettiotvå miljoner åttahundraåttiotusen personer behandlade för hjärnhinneinflammation.

eller räddat

6,657 600 sex miljoner sexhundrafemtiosjutusensexhundra mycket svårt undernärda barn.Det blir bare for dumt. Når skal denne galskapen stoppe?

(En reportasje om noen mindreårige asylsøkere i Småland finnes forresten her.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar